Mats

08-304010

Mats är en senior projektledare med över 12 års erfarenhet av projektledning inom affärsutveckling, förändringsarbete och IT. Mats har framgångsrik levererat projekt med omfattande budget och lett projektgrupper med över 20+ projektdeltagare i såväl nationella som internationella projekt.

Mats brinner för att hjälpa kunder att nå nytta i sina IT investeringar och har med sin bredd och erfarenhet lätt att förstå vilka förutsättningar som krävs för lyckade projekt.