Historik

08-304010

Var kommer vi ifrån?

Codback AB startades 2007 och drivs sedan 2008 i sin nuvarande form. Företaget har redan hunnit bli ett välrenommerat konsultföretag inom projektledning, med stort förtroende hos flera kunder och även en attraktiv arbetsgivare med innovativa belöningsmodeller för anställda, vilket har skapat mycket goda förutsättningar för en stabil organisk tillväxt i bolaget.

Vår förmåga att kunna erbjuda mer än bara specialistkompetens inom projektledning är något som uppskattas av kunder och är en viktig del av drivkraften bakom vår snabba utveckling.
Några viktiga milstenar i bolagets historia;

  • 2010 förvärvades Concito information AB och Mats Lohman klev in som delägare och partner i bolaget.
  • 2010 förvärvade Codback AB företaget TRIII som var en nischad aktör som verkat inom Hälso- och sjukvårdssektorn sedan 2005.
  • 2011 bildades dotterbolaget CBG outsourcing AB. Företagets verksamhet är fokuserad på outsourcingtjänster inom IT. CBG omsatte över 4 MSEK det första verksamhetsåret.
  • 2012  Codback AB erhåller ett ramavtal med Stockholms Läns Landsting (SLL) för konsulttjänster inom ledning och styrning i den offentliga upphandlingen av konsulttjänster som även omfattar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Inera med flera verksamheter.