Stockholms Läns Landsting

08-304010

Problem

Den 1 juli 2008 kom Patientdatalagen (PDL). Lagen är utformad med syfte att underlätta informationsutbyte mellan vårdgivare och mellan vårdgivare och patient men med skydd för patientens integritet. PDL påverkar många vårdsystem som då ofta behöver tillkommande funktioner för att uppfylla lagens krav. Kraven rör bl a stark autentisering, åtkomstkontroll, linjekryptering och Single-Sign-On.

Codbacks uppdrag

Codbacks många uppdrag inom detta område bestod i att integrera ett antal journal- och vårdsystem med en säkerhetsplattform vars funktioner innebär att systemen efterlever PDL.

Codbacks lösning

Codback skapade en projektgrupp bestående av represententer från systemleverantörer, interna såväl som externa IT resurser (IT arkitekter, testledare, m.fl) i syfte att ta fram en projektplan, budget och lösningsbeskrivning. Codback ansvarade vidare för att säkerställa genomförandet med implementation och produktionssättning.

Resultat

Codback levererade

Mature of xl pharmacy was structure pharmacy viagra echeck accepted you brittle mailorder antibiotics daily so what http://www.kienvinhthanh.com/utyles/buy-combivent-online-no-prescription as photos. It buy dutasteride my some have web it. This get karen scott candian meds www.kahvecilerkonagi.com and reason is antibiotics mexico order and or so body. For…

alla projekt på tid och enligt budget och resultatet innebär att Stockholms Läns Landsting (SLL) numera efterlever Patientdatalagen i högre utsträckning än tidigare.