TNS SIFO

08-304010

Outsourcing

Codback fick uppdraget att ta över vidareutveckling och förvaltning av ett komplext verksamhetskritiskt IT system som används för digitala medarbetarundersökningar och avancerad databehandling. Codback ansvarade för övertagandet av  utveckling, förvaltning och support i outsourcingprojektet och etablering av Codbacks utvecklingscenter i Indien.

Projektet involverade ett flertal resurser offshore (produktionsledning, utveckling, test, förvaltning och support) och ett antal resurser lokalt (kravställning och design) hos kunden och innefattade kunskapsöverföring, organisation och processer samt system och källkodskartläggningar med dokumentation och systemtester.