Verksamhetsutveckling

08-304010

Projektorienterad verksamhetsutveckling

Att bedriva projekt är för många organisationer och inte minst projektkontor ett ständigt pågående arbete, som det lönar sig att systematisera. Det skapar möjligheter att mäta, följa upp och inte minst bra förutsättningar för rapportering och möjligheter för ledningen att styra verksamhetens utveckling. Projektmetodik och projektstyrning är också något som behöver anpassas efter verksamheten – när verksamheten förändras behöver också sättet att bedriva projekt utvecklas.

Oavsett om ni valt att följa eller anpassa någon vanlig projektmetodik som PPS eller PROPS eller kanske funderar kring hur IT-utvecklingsarbetet ska bedrivas genom RUP, SCRUM, Kanban eller någon annan metod så har vi erfarenheten och resurserna att stödja er i processen.

Självklart måste också verksamheten utvecklas för att arbeta efter de metoder och ramverk man beslutar sig för.

Vi har kunskaperna, metoderna, verktygen och resurserna för att hjälpa er få ut maximal effekt av verksamhetens projekt genom det vi kallar projektorienterad verksamhetsutveckling.

Vilket verktygstöd är rätt för er?

En organisation som använder en tydlig projektmetodik har goda förutsättningar att lyckas i sitt projektarbete. För att ytterligare förenkla och effektivisera projektarbetet bör rätt IT-stöd användas. Vi kan hjälpa er definiera och implementera rätt verktyg baserat på ert behov. Våra projektledare har erfarenhet av de flesta vanligt förekommande produkterna och tillämpningarna inom projektledning.

Open-source

Vi har goda erfarenher om gratis open-source verktyg som är fria för er att använda och vi bistår gärna kostnadsfritt med mer information om hur ni kan komma igång med dessa på ett enkelt sätt.