IT verktygslådan

08-304010

Våra projektverktyg

Som kund ingår tillgång till våra webbaserade IT-verktyg sinom ramen för pågående projekt. Vi utvecklar och kompletterar vår IT-verktygslåda kontinuerligt baserat på feedback från våra kunder. Är du nyfiken på verktygen? Kontakta oss, så ger vi dig inloggningsuppgifter så du kan titta runt.

Vi erbjuder bland annat tillgång till webbaserad projektyta, verktyg för avancerade webenkäter, webbaserade utbildningsmiljö, verktyg för kvalitetsäkring, tidrapportering, budgetering och ärendehantering.